...tittar mot skogen,
där gran och fur
drar kring gården

sin dunkla mur,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

För sin hand genom

skägg och hår,
skakar huvud och hätta ---
»nej, den gåtan är alltför svår,
nej, jag gissar ej detta» ---
slår, som han plägar, inom kort
slika spörjande tankar bort,
går att ordna och pyssla,
går att sköta sin syssla.
 

 

framåt =>

<= tillbaka