SOMMAR

 

     

 
birgitmummu.fi

 

Hur hög och lummig skogen står,
Och blommor le der under
En kör af glada fåglar slår
I solbelysta lunder!
Neckrosor smycka å och sjö,
Från ängen går en doft af hö.


Trevlig sommar!!