SOMMAR

 

 

Nu är sommarn här
till fröjd för gamla och unga.
Ty sommaren följer i dess spår
med nyfött liv i varje snår
Och alla fåglar sjunga

 

 

Trevlig sommar!!

birgitmummu.fi