GRATTIS

  

 

 

 

Till Studenten!

 

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.

Inga stormar än i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän, och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
Herman Sätherberg
 

 

 

Grattis till studenten