Om jag fick ge
dig en gåva i livet,
skulle jag ge dig förmågan
att kunna se dig själv
genom mina ögon.
Så skulle du själv kunna se
hur specielt du är och
hur mycket du betyder för mig!

 

 

Hälsningar
till min vän!