Från punkt till punkt uppgifter att skriva ut
 

 

 

Från punkt till punkt

 
 
 

Klicka på bilden och skriva ut bilden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Punkt-till-punkt-uppgifter på skärmen

Dra linjen från punkt till punkt, börja från 1 till 2. Byt ut bilden på de högra stapeldelen