Begravningsdikter till far och make -

minnesverser för pappa

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Alltid nöjd och glad far var
Tröst och kärlek allt han gav
Alltid i vårt hjärta var
Minnet av en älskad far

 

Arbetsfyllt och strävsamt
har Ditt liv varit
Lugn och stilla blev Din död

 

Att finna varandra när
livet är ungt
att följas till ålderdoms dagar
när livet är lätt
när livet är tungt
tillsammans med fröjd
detta draga
Var finns väl i livet för tvenne
 en lott som kan liknas
vid denne

 

Avskedets stund för
alltid har kommit,
solen har sänkt sina
strålar i frid
Borta för alltid är far
som vi älskat,
borta från världens oro
och strid
Saknad av många men
mest av de sina
Leva Du skall uti
minnenas led
Tyst är vår hälsning,
sakta vi viska,
sov gott, kära pappa,
vila i frid

 

Det fanns för oss alla ett rum
i Ditt hjärta
För alla utav oss Du gjorde
Ditt allt
Du deltog med oss i vår
glädje och smärta
Hav tack, lilla pappa,
hav tack för allt

 

 

Det suckar av vemod
då banden de brista
Det tar om vårt hjärta
då kära vi mista
Din blick har slocknat
Din röst har tystnat
Du funnit frid

 

Din levnadsdag är slut,
Din jordevandring ändad
Du här har kämpat ut
och dina kära lämnat
Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesu Krist till evig tid

 

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu för en
skönare värld

 

Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
ögon som vakat och
strålat så ömt
Har stannat och
slocknat till sorg för
oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt

Du bäddas i hembygdens soliga famn
Där inga bekymmer skall trycka
Vid barndomens kyrka
Du hunnit i hamn
Där Dina kära Din
kulle skall smycka
Det är barndomens
klockor som ringa
Och frid är den
hälsning de bringa

 


Du ledde oss varsamt i

barndomens år
Du gav oss den kärlek
en far blott förmår
Du lärde oss se,
på vår framtid med tro
Att lyckliga dagar en
gång skulle gro
Vi tackar Dig far, för
den kraft Du oss gav
Du var, kära pappa,
vad mest vi höll av

 

 

Du lämnade livet,
vi stannade kvar
Men djupt i vårt hjärta
vi gömmer
Ett rum där Du bor,
ty allt gott Du oss gav
Vi aldrig, nej aldrig det
glömmer

 

 

Du möter oss ej mer som
förr
Välkomnande därhemma
Vid hemmets kära dörr
Där hörs ej mer Din
stämma
Din plats är tom vid
fönstrets karm.


Du styrde, Du ställde,
Du ville oss väl
Du älskat oss alla
av hela Din själ
Välsignat vare Ditt minne

 

Du var mitt allt
mitt allt i evighet

 

 

Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad Du
oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga
år tillsammans

 

 

Du unnade Dig så lite
Så bråd var Din arbetsdag
Men själva vardagsslitet fick
helgens behag
Kärlek hette Din vilja
Osjälvisk gärning Din värld
Renhetens vita lilja
Bugade sig på Din färd

 

 

En tröst i sorgen Gud oss ger
Att far nu slipper lida mer

 

Ett verksamt liv har slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått sitt slut
Och i Guds hand Du somnat
Din kära stämma tystnat har
Men vackert står Ditt minne kvar

 

För alla fanns rum i Ditt hjärta
För alla Du gjorde Ditt allt
Du deltog i glädje och smärta
Hav tack, pappa, för allt


För omsorg stor och all Din strävan
För varma tankar Du
oss i livet skänkt
För alla ljusa, vackra minnen
Hav tack långt bortom
livets gränser


Givmild och trofast var Du i livet
Tungt är idag att stå vid Din bår
Allt som var vackrast och bäst Du givit
Tacksamt vi tänker på flyktade år

 

Gud märker när stegen är tunga
och trötta de älskades drag
Han märker när krafterna sviker
och hjärtat slår mattare slag
Då öppnar han kärleksfullt famnen
och låter dem somna i frid

Hand i hand från ungdomsåren
Vi troget vandrat med varann
Vi delat kärlek, hopp och frid
Vi delat sjukdom, sorg och strid


Hur tomt det efter Dig har blivit
Det känns som solens ljus
för oss gått ner
Ty ingen såsom Du har kärlek givit
Din plats kan aldrig fyllas mer


Hur tyst, hur öde,
hur tomt här hemma
När den vi älskat oss
lämnat har
Ej mer hör vi hans
kära stämma
Men i vårt minne han
lever kvar

 

Jag sover gott,
ej mer  jag smärta känner
Tyst dödens ängel
viskar sov i frid
Gråt icke, käre maka,
barn och vänner
Jag vilar nöjd och fri
från jordens strid

 

 

Klockorna ringa så sakta till ro
far har fått ett lugnare bo
Aftonens stjärna lyser  så blid
Sov, pappa, vila i frid

 

Lilla pappa, ack vårt hjärta
Är så fullt av tack till Dig
Vi som aldrig kunnat fatta
Vad det var att mista dig.

 

Far, lilla far, vem var väl
som Du?
Ingen i hela världen
fars trötta huvud har
lagt sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover han lugnt i sitt tysta bo
Dit våra tankar ila

 

Min älskade från våra ungdomsår
aldrig, aldrig mer din hand jag
hålla får

 

Nu, käre far, du från oss farit
Upp till en annan, bättre värld
Vi tacka dig för vad du varit
Vid hemmets lugna varma härd
De vackra minnena av dig
Skall ständigt lysa på vår stig

 

Nu har du vandrat, lilla far
Långt bort till vägens slut
Du nu hos Dina kära bor
Ditt lidande har ebbat ut
Tack för allt Du oss lärt och gett
Om evig ro till Gud vi bett

 

Nu rösten har tystnat
och handen som smekt
har fallit så stilla ner
Och kärlekens glimt,
som i ögat lekt,
har slocknat och tänds
aldrig mer
För allt vad Du var
vill vi ödmjukt stå
med händerna knäppta till bön
Tack, älskade Make,
min Pappa och vän,
När livet är slut får vi
mötas igen

När krafterna ständigt domna
Och ögat sin glans har mist
så skönt att från allt få somna
och vila finna till sist


När mor gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu kära far,
har även Du fått frid
Sov, kära två,
som delat livets öden
I gravens ro förenade i döden

 

Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort

 

Slumra pappa, slut är striden
Du har funnit frid och ro
Hos Din Gud i himlafriden
Där får Du för evigt bo

 

Stilla och god har Du varit i livet
Stilla och tyst ifrån oss Du gick
Tack för all glädje Du skänkt oss


Stilla, så stilla Du käre nu slumrar
Borta från sjukdom och strid
Stor är vår saknad men dock vi
Dig unnar
Vila i frid

Sov i ro, du lilla pappa
från all livets smärta
Tack för all Din omsorg
ömma modershjärta
Sov i ro, från oro all
uti tysta griften
Djupt Ditt minne leva skall
under livets skiften

 

Sov gott, käre far i gravens ro
Hav tack för din kärlek,
Din möda och tro

 

Så har vi vandrat du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka var vår rikedom,
nu har du gått, min hand är tom


Så vila i frid ty dagen är slut
Ditt redbara hjärta har somnat
Din livsgärning lever,
den sinar ej ut
Fast handen i döden har domnat
Vi tacka för allt vad i livet du skänkt
För kärlek och omsorg
vad vackert du tänkt
Må klockorna ringa tillvila

Tack far, för de lyckliga åren
För kärlekens manande bud
För uppoffring ända till båren
För trohet mot mänskor och Gud


Tack för allt Du oss har skänkt
För oss Du strävat, på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva i tacksamt minne

 

Tack för allt gott som Du oss givit
Din rena kärlek till oss envar
Här har så tomt och öde blivit
Ditt goda minne lever kvar

 

Tack kära pappa,
för allt du varit
Tack för den glädje i
hemmet du var
Tack för de lyckliga
åren som farit
Tack för de minnen,
Du lämnat kvar

 

Tag himmelens Fader i Din vård
den kära som vi sakna
och låt honom vila i Din vård
och i Ditt rike vakna

 

Tid som har flytt fås ej åter
Minnet är allt jag har kvar
Djupt i mitt hjärta det gråter
Och drömmer om flydda dar

 

Tom blir platsen i hemmets vrå
Tung blir vägen att ensam gå
Tack käre make för de år som gått
Tack käre Far för allt vi fått


Tung blir den väg och mörk den kväll
jag nu skall ensam vandra
Men snart i samma fridens tjäll
vi vila hos varandra

 

Var finns en kärlek som intill döden
står oförändrad i alla öden
Som likt Guds ängel oss övervakar
och fordrar intet, men allt försakar
På denna jord finns endast en
en faders kärlek allen

 

Vi hann ej säga Dig
farväl ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig vårt tack
vid evighetens portVila, vila Du kära i ro
Vänliga skuggor hölja ditt bo
Aftonens stjärna skimrar så blid
Älskade make, vila i frid

 

Älskade Pappa, Make och Vän
Vi står här med gråt och med saknad
Spill inga tårar, sa Du, när jag dör
Det är inget att gråta för
I minnet lever jag ju kvar
Ingen kan dö som levat har
Tänk er, som om jag tog en promenad
Vi ses igen, inte nu,
men om ett tag

 

Är det sant att Du är borta
Är det sant att Du är död
Du som ville oss det bästa
Du som var vårt kära stöd

 

Ögonen slutits, tiden var inne
Djup är vår sorg fastän ljust ditt minne
Kärlek och godhet lyste din stig
Tack kära pappa, vila i frid

 

=> Minnesverser

=> Andliga texter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
KATEGORIER
Animerade bilder
Dikter:
Andligatexter
Barndikter
Begravningsdikter
Verser till mamma
Verser till pappa
Verser till älskling
Bröllopsdikter
Dopdikter
Farsdagsdikter
Födelsedagsdikter
Juldikter
Konfirmation dikter
Krya på dig dikter
Kvinnodagen dikter
Kärleksdikter
Midsommardikter
Minnesverser
Morsdagsdikter
Namnsdagsdikter
Nyårsdikter
Påskdikter
Sankta Lucia vers
Skyddsängel dikter
Sommardikter
Studentdikter
Tack texter
Vänskapsdikter
e-kort:
Alla Hjärtans Dag kort
Barn grattiskort
Bröllopskort
Farsdagskort
Födelsedagskort
50 år födelsedags kort
60 år födelsedag kort
Försenade grattis
Första Maj kort
Grattiskort - blomma
Grattiskort - skålar
Grattiskort till golfaren
Humorkort
Inbjudningskort
Julkort
Kvinnodags kort
Midsommarkort
Morsdagskort
Namnsdagskort
Nyårskort
Påskkort
Sommarkort
Studentvykort
Tackkort
Vän - kompis kort

e-mail & facebook-

kort:

Bröllop
Födelsedag
Första Maj
Grattiskort - blomma
Grattiskort - skålar
Julkort
Konfirmation
Krya på dig kort
Midsommar
Namnsdag
Nyårskort
Påsk
Student
Tackkort
mobilkort
Alla hjärtans dag kort
Födelsedag
Första Maj
Kvinnodagen
Midsommar
Påskkort
Skolan
Studentkort
Utsrkivbara kort:
Alla hjärtans dag kort
Begravningsbukett kort
Blomsterkransar
Brev till Jultomten
Bröllop
Dop grattiskort
För barn
För brudparet
Födelsedagen
Inbjudning barnkalas
Inbjudan födelsedag
Inbjud. dop - namngivning
Inbjudan konfirmationsfest
Inbjudningskort
Julkort
Kondoleans
Konfirmation grattiskort
Krya på dig kort
Midsommarkort
För mamma
För pappa
För Studenten
Nyårskort
Sommarkort
Student inbjudningskort 
Tackkort

 

 

 

Begravninginbjudning

 

 
 

 

Kondoleanskort

Skicka varma beklagande

birgitmamma

 

 
 

 

Begravningsbukett kort

Vackra skriftliga kort till begravningsbukett.

birgitmamma

 

 

 

Utskrivbara kransar

Utskrivbara blomkransar

birgitmamma

 

 

 

 

 

BEGRAVNING MENY

 

 

 

 

 
 

SÖKORDEN: Begravningsdikter för pappa och make - minnesverser till far och make, textförslag till fars begravningsannonser, dödsannonser, begravningsprogram, begravningsbukett, blomkrans. Begravningsdikter till sorg, vackra verser och rim till begravningen, minneshälsningar, minnesverser och minnesord, dikt om sorg, dikt om döden, dikter sorg död, begravningsverser, sorge vers, deltar i sorgen