Minnesverser, minneshälsningar, minnesord,vackra verser och rim till begravningen, dikt och vers - minnesvers

 

 Hälsningstexter till sista avskedet

Dikter som ger tröst

 

 
     

 

 
 

Ack, huru litet veta vi
när ödets timma slår
Och ännu mindre anar vi
vem kallelsen får

 

 

Aldrig en suck,                                   
aldrig  en klagan
Alltid förnöjd på jorden Du gått
Tåligt Du bar dina sjukdomsdagar
Så nöjd som Du levat,
så nöjd gick Du bort

 

 

Allt vad Du lidit
vi nog ej förstått
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
Men Din tid på jorden
nu fullbordad var

 

 

Allt är givet
människan som lån

 

 

Att dö kan inte vara farligt,
när livet bjudit på
en hårdhänt strid.
Att somna in, att bäras
bort helt varligt,
kan inte vara mer än
stilla frid.

 

 

Begråt ej mig, nu är jag
lycklig vorden.
Min boja bruten och
min ande fri.
Jag lämnar Er jag älskat
mest på jorden,
för att hos Gud än
lyckligare bli.

 

 

Bort i rymden skyar tåga
skimrande i aftonglöd
och mot dagens sista låga
Skaparen ro mot plågan bjöd

 

 

Bortom tidens dunkla vågor
Fläkta fridens vindar stilla
Där är svar på alla frågor
Inga tvivel där förvilla.

 

 

Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en flitig hand har domnat.
Din långa arbetsdag är slut,
ditt trötta huvud somnat.

 

 

Den bästa av fäder vi fick,
men du släppte taget och gick.
Till himlen upp du for,
kvar på jorden är vi dina barn och vår mor.
Såren efter saknaden som nu våra hjärtan bär
kommer alltid att sitta där.
Allt du gett oss här i livet
är mycket mer än någon tagit förgivet.
Vi älskar och saknar dig.

 

Den som tror på sonen han
har evigt liv.

 

 

Denna dag är till ända,
vår sömn har flytt och
vår dröm är förbi
och det är inte längre gryning
och skulle våra händer mötas på nytt i
en dröm, skall vi bygga
ännu ett torn i skyn
En liten tid och min längtan
skall samla stoft och skum
till en ny kropp
En liten tid, ett ögonblicks vila i vindens armar.

 

 

Det brister en sträng här nere,          
där uppe den stämmes klar.             
Genom tidlösa åldrar,                  
klingar den underbart.

 

 

Till mamma

Det fanns för oss alla ett rum i ditt hjärta,
för alla utav oss du gjorde ditt allt.
Du deltog med oss i vår glädje och smärta
Tack kära mamma, tack för allt.

 

 

Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas

 

 

Det finns ingen sten så tung
som sorgen vi känner.
Det finns ingen ros så vacker
som minnena av dig.

 

 

Det kom en stilla vind
och smekte ömt din trötta kind.
Liksom ett ljus som blåstes ut,
din levnadsdag har nått sitt slut.

 

 

Det minst sagda är det
djupast kända
Därför vare nu vårt tack
det enda

 

  

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu för en
skönare värld

 

 

Din kind ej mer
jag smeka kan
ej trycka Dina händer
Du kommit till ett
annat land
där inget ont Dig händer.

 

 

Din levnadsdag är slut,
Din jordevandring ändad
Du här har kämpat ut
och dina kära lämnat
Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesus Krist till evig tid

 

 

Din verksamma dag
har nått sitt slut.
Din ordnande hand har domnat
Aftonen kom, Du kämpat ut
I frid Du stilla har somnat.

 

 

Ditt goda hjärta och glada lynne,
hos oss skall leva i tacksamt minne.

 

 

Ditt varma hjärta slutat slå
Du alltför tidigt fick från oss gå
Tack för den kärlek Du oss givit har
Ditt vackra ljusa minne lever kvar


 

Djupt genom själen klingar,
stundom en himmelsk ton.
Ger åt min längtan vingar,
för mig till nådens tron.

 

 

Djupt i hjärtat svider såren
Läk dem, Du som allt förmår
Torka bort den bittra tåren
Himlens Herre, Fader vår

 

 

Du borde ha vunnit,
men döden var starkast
- nu friden du funnit.
Du visat dig glad
inför vänner och kära,
vi glömmer dig alrdig,
du stod oss så nära.

 

 

Du friden har funnit från
sjukdom och smärta
Men lever dock alltid hos
oss i vårt hjärta
Tills ringen är sluten

 

 

Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar

 

 

Du led i tysthet
men slut är striden
Nu famnas Du av den
djupa friden,
där ingen klagar
och ingen gråter
Vårt hopp är,
att vi träffas åter

 

 

Du somnade stilla
när färden var slut
Från allt vad Du lidit
Du nu vilar ut

 

 

Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind

 

 

Du är inte här,

men jag kysser din kind
En kyss som jag sänder
med smekande vind
Öppna ett fönster,

ställ det på glänt
Den vind som Du känner
är kyssen jag sänt.

 

 

Där borta där vindarna sjunga
sin eviga jubelsång
Vi glömma sorgerna tunga
och mötas åter en gång

 

 

Döden kommer
Livet går
Sakta vi vandra mot natten
Mörkret kommer
Ljuset går
men Morgonen föds under
natten

 

 

Ej sjukdom och oro
mer gör Dig illa
Skönt är att veta
Du lider ej mer

 

 

En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått sitt slut
Och i Guds hand Du somnat
Din kära stämma tystnat har
Men vackert står Ditt minne kvar


 

En gång blir allting stilla,
en gång får allting ro
Ej något skall förvilla
min själ på kvällens bro.

 

En morgon utan synd jag vakna får,
en morgon glad hos frälsaren där hemma.
Får se förklarade hans dyra sår
och höra ljudet av hans kära stämma.

 

 

En tröst i sorgen Gud oss ger
Att den vi älskar ej lider mer

 

 

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen.

 

 

Frid viskar träden kring
hemmet du älskat.
Farväl bugar blommorna
du vårdat så ömt.
Tack kvittrar fåglarna
som var morgon dig hälsat.
Tyst viskar vinden farväl.

 

 

Frid susar träden kring
stugan Du älskat.
Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt.
Tack viskar fågeln,
som var morgon Dig hälsat.
Tyst sjunger vinden,
Vila i frid.

 

 

Frigjord Du målet för din längtan  
funnit hemmet det eviga.

 

 

För den som sjukdom
blott är givet
är döden skönare
än livet

 

 

Förlustens hela storhet
jag ej har fattat än,
vet blott att jag har mistat
min allra bästa vän.
Då viskar jag de orden
de vackraste jag vet
Du var mitt allt på jorden
och min i evighet.

 

 

Gråt inte för att jag är död
Jag finns inom dig alltid
Du hör min röst, den finns i dig
Du kan höra den när du vill
Du har mitt ansikte,
min kropp finns i dig
Du kan ta fram den när du vill
Allt som finns kvar av mig
finns inom dig
Så är vi alltid tillsammans

 

 

Gråt inte vid min grav.
Jag finns inte där
Jag finns i solens spegelblänk på fjorden.
Jag finns i vindens lek över sädesfälten.
Och när Du en tidig morgon
väcks av fåglars kvitter
är det min röst Du hör.
Så gråt inte vid min grav.
Jag är inte död.
Jag har bara gett mig av.

 

 

Gud för Dig är allting klart
allt det dolda uppenbart
Mörkret är ej mörkt för Dig
och i dunklet ser Du mig

 

 

Han bar Dig hem när höstens vindar susa
när bladen fälls och ängen skövlad står.
Att vila ut i himlens nejder ljusa
dit höstens frost och vinterns natt ej når.

 

 

Hemma, hemma får vi vila
efter slutad kamp och strid.
Hemma, hemma hos vår Fader
väntar oss en evig frid.

 

 

Herre ditt kors låt för mitt öga stå,
när genom dödens dal jag sist skall gå.
Skuggorna fly ifrån ljuset av Dig,
i liv och död o Jesus bliv hos mig.

 

 

Hjärtat stannat, ögon slutit
livets sista krafter trytit

 

 

Hur skönt att somna
när dagen är slut
hur skönt att vila
från lidandet ut

 

Hur skönt att stilla somna in,
när stunden slutligen är inne.
Att lämna allt med rofyllt sinne
i ljust och välbevarat minne.

 

 

Hur tomt det efter Dig har blivit
Det känns som solens ljus för
oss gått ner
Ty ingen såsom Du har kärlek givit
Din plats kan aldrig fyllas mer

 

I glada stunder vi
fröjdades och log
Vi njöt av livets under
tills ödet hårt oss slog
När sorgen nu oss fann
vi hade ju varann
Nu viskar jag de orden
de vackraste jag vet:
Du var mitt allt på jorden
och min i evighet.

I höstvindars sus Du somnat stilla
Ej sjukdom och oro mer gör Dig illa
Skön är vilan som graven ger
Gott att veta Du lider ej mer

I livet vi ej träffas mer
och trycka får Din hand.
Den sista hälsning vi kan ge
är kransen med ett band.
Snart kyrkans klockor mana oss,
att lämna Dig i frid.
Vi viskar alla tack för allt,
vi mötas om en tid.

 

 

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var

 

 

I världen är du bara någon,
för någon är du hela världen

 

  

Icke död fast livet flytt,
anden har blott boning bytt.

 

 

Ingen dag är så lång
att ej dess afton kommer

 


Inget farväl
inga medvetna ord
Så fort och tyst gick Du
bort från vår jord
Här går vi i rester ur Din
svunna värld
Bland tankar och minnen
som färgat Din härd
Allt som Du älskat
Oss bilder nu ger
Du talar och skrattar
Vi minns Dig och ser

 

 

Inte en dag utan längtan
Inte en tanke utan saknad
Vi minns den dagen som igår
Den dagen vi aldrig förstår.

 

 

Inte trodde jag vi Dig
skulle mista
Att ögon som strålat så
klart skulle brista

 

 

Jag sover gott, ej mer jag
Smärta känner
Tyst dödens ängel viskar
sov i frid.

 

 

Jag är hos dig, min Gud,
som barnet hos sin mamma.
Jag är hos dig som fågeln i sitt bo.
Jag är hos dig, min Gud.
Jag är hos dig, min Gud,
när natten börjar komma.
Bli kvar hos mig,
så har jag lugn och ro.

(Psalm 607)

 

 

Jag är tusen vindar över sjön.
Jag är silverglittret över snön.
Jag är solsken över mogen säd.
Jag är stilla regn i höstens träd.

 

 

Jordens oro viker
för den frid som varar
Graven allt förliker
himlen allt förklarar

 

 

Klockorna ringa så sakta till ro
Nu har Du funnit ett ljusare bo
Aftonens stjärna lyser så blid
Vila i frid. Vila i frid

 

 

Kom då, o frid.
Dröj i mitt tjäll,
bliv bästa gästen min.
Ty dagen skrider.
det blir kväll
och natten bryter in.

 

 

Kom o Jesus bliv mig när,
låt mig bliva där Du är.

 

 

Till Far

Kära lilla Far
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och rar
För omsorg och all möda
kära lilla Far.

 

 

 

Lika stilla som Du levat
Lika stilla gick Du bort

 

 

Lilla lutande rosenknopp,
vill du idag ej vakna?
Vet du ej, att solen gått opp
och alla små blommor
dig sakna

Solen brände för hett igår.
I natt föll regnet i strömmar.
Aldrig mera solen förmår
att väcka dig ur dina drömmar.

 


 

Livets dag till afton gått.
Hjärtat nu sin vila fått.

 

 

Livets slut kan ingen hindra
men vackra minnen kan sorgen lindra.

 

 

Livets timmar är korta
Slutets aning fjärran är
Att Du nu är borta
Det för oss ofattbart är

 

 

Ljus efter mörker, vilan så skön.

 

 

Ljuvt är att vila när
krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna

 

 

 

Våg, du som bär mig,
högt emot viddernas ljus.
Makt som begär mig tag
mig som ton i ditt sus.
Hjärtat som dignat somnar
till sist i den famn.
Evigt välsignat varit i
kärlek ditt namn.

 

 

Vårt hem är bortom graven
i ljusets sköna värld och livet

 

 

Vårt liv likt en aftonrodnad så fort,  
ack så fort brunnit ned.                    
Men jag vet om en underbar morgon,
vars sol aldrig mer skall gå ner.

 

 

Är det sant att Du är borta
Är det sant att Du är död
Du som ville oss det bästa
Du som var vårt kära stöd

 

 

 

Låt oss minnas de
soliga dagar
då sorg och smärta
fjärran var
Låt oss minnas de
glädjedagar
då vi tillsammans var 

 

 

Med fyllda segel i solnedgången
min farkost glider till fjärran land
Där väntar viken, där tonar sången
där somnar vågen, vid vänlig strand.

 


Minnet lever det kan ej jordas
Det kan ej gömmas bland stoft och grus
Nej, det skall leva i fågelsången
I blomsterdoft och i vindens sus.

 

 

Minnen som rör vid vårt hjärta går aldrig förlorade

 

 

Minnenas skira regnbåge
är vår levnadsbro till DigMinnet skall vårda
vad livet ägde
Saknaden visa vad
döden tog


 

Minnet vår glädje
Återseendet vårt hopp

 

 

Minuter, timmar och dagar
blir till år
Men tomheten och saknaden
består.

 

 

Många blev åren
Du vandrade här.
Så trogen så verksam i tiden.
Nu mättad av ålder förunnat Dig är
Få njuta av den eviga friden.

 

 

Mötas och skiljas
är livets gång
Skiljas och mötas
är hoppets sång

 

 

Nu ibland de helga släkten
vilka ren nått fridens hamn.
Skall och jag i vita dräkten
prisa Gud och Lammets namn.

 

 

Nu kallar klockorna
Nu når mig rösten
Nu bådas flyttning till en annan värld.
Så kort var sommaren så tidig hösten.
Låt mig stå reda för sista färd.

 

 

Njut den ro Dig graven skänker
världen har Du sagt farväl
Vad den sedan om mig tänker
stör ej friden i Din själ.

 

 

Nåden kan rena, 
nåden allena,
öppnar Guds famn.

 

 

När dagen synes oss som bäst
Kom döden som vår gäst
Hämtar det som kärast var
Lämnar bara tomhet kvar

 

 

När du vaknar i morgonens vila,
är jag tysta fåglar som ila
i cirklande flykt över vatten.
Jag är milda stjärnor om natten.

 

När kallelsen ljöd,
vem kunde Dig hindra på färden.

 

 

När våren sig kläder
i ljuvaste grönt,
vi tyst Dig i graven gömma.
Så hastigt Du från
oss rycktes bort.
Från livet till döden
är steget så kort.

 

 

O, djupa sorg -
att skiljas från varann!
Det är en sorg,
som ej tår lindra kan.

 

 

O rymd, låt din klarhet
begjuta
Förvissningens ord
att livet aldrig skall sluta
i stoft och jord.

 

 

O saliga tillflyktsort vid Jesu hjärta,
där viker all oro bort,
där läks all smärta hemma
i himlen blir allting väl.

 

 

Om livet skall ha sin mening,
Om varför skall ha sitt svar,
vi måst tro på Guds ledning
hur underlig än den var.

 

 

Om än världen rämnar,
Herrens nåd står kvar.
Trygg är den som lämnar
sig i hans förvar.

 

 

Och sen skall komma
mycket klara dagar,
då vi skall se och
dröjande förstå

 

 

Plötsligt var lyckan
förvandlad av ödet.
Allt blev så dystert,
så mörkt och kallt.
Borta är glädjen,
kärleken, stödet.
Ty Du var vår trygghet,
vår tröst, vårt allt.

 

 

På den andra sidan stranden
ska jag möta dig en gång,
ömt du räcker mig då handen-
luften fylls av fågelsång.
då ska vi tillsammans vandra,
aldrig, aldrig skiljas mer,
vi ska jämt få ha varandra
lyckan den emot oss ler.

 

 

Precis som vinden i träden.
alltid finnas där för att smeka min kind.
Alltid låta oss minnas dig som du var fri som en vind.

 

 

Ro vi unna Ditt hjärta
när Du vilar fri från smärta.

 

 

Salig när stunden kommer,
vara beredd att gå.
Salig att vara redo
att för Guds åsyn stå.

 

 

Sjung för mig den sköna sången,
jag skall vakna vid dess torn
i den gyllene soluppgången
inför Guds och lammets tron.

 

 

Skön är friden
vilan i Din tysta grav
Du har fyllt Ditt värv i tiden
Ödmjukt tack för allt Du gav.

 

 

Slumra gott Du kära
Har tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
ditt minne ljust och stort

 

 

 

Slumra så tyst från sol och vår
Slumra så stilla från smärtans tår
Ljuv är vilan i ljus och frid
Fjärran borta från livets strid

 

 

Snart kyrkans klockor
mana oss,
att lämna Dig i frid
Vi viska alla, tack
för allt
vi mötas om en tid.

 

 

Snart sol går ner för sista gång
För mig, och tystnad är min sång,
Men då hos Gud mig återstår
Ett evigt jubelår.

 

 

Solen har dalat,
dagen är slut
Stilla är klappande hjärtat
Skönt är att vila från lidandet ut
Somna från allt som har smärtat

 

 

Som doften av rosor
en sommardag
Det står lilla Mor
kring ditt minne
Och bilden av Dig
är en stjärna så klar
Som tändes och ler
i vårt sinne
Du lämnade livet,
vi stannade kvar
Men djupt i vårt hjärta
Du bor

 

 

Som ljusen sakta brinna
i sina stakar ner
Så slutar våra dagar
Vi har dem icke mer

 

 

Sov i ro, Du lilla Mor
från all livets smärta
Tack för all Din
omsorg stor
ömma modershjärta
Sov i ro, från oro all
uti tysta griften
Djupt ditt minne
leva skall
under livets skiften

 

 

Sov till vindarnas smekande sång
Sov under grönskans mjuka fång
Sov ifrån sorgen, oro och strid
Sov i underbar frid.

 

 

Stilla kom döden
kom som en vän
Tog Dig i handen
och förde Dig hem.

 

 

Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat
Men Ditt ljusa minne står kvar

 

 

Stundom vi segla i lugnet så stilla.
Stundom vi segla för halv bidevind.
Och stundom när stormar hantera oss illa.
Då önskar vi alla i hamn få gå in.

 

 

Stå ej och sörj vid min grav.
Jag är ej död.Jag gav mig av.
som du lämnat kvar.

 

 

Så enkelt
Allt som händer,
är bara att oljan
i lampan tar slut,
att ett blomblad faller
och att ett liv går ut

 

 

Så liten plats en människa
tar på jorden,
mindre än ett träd i skogen.
Så stort tomrum hon lämnar efter sig.
En hel värld kan inte fylla det.

 

 

Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem.

 

 

 

Så stilla, så sakta
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Stilla kom döden,
den kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde Dig hem.

 

 

Så vila i frid ty dagen är slut
Ditt redbara hjärta har somnat
Din livsgärning lever,
den sinar ej ut
fast handen i döden har domnat
Vi tacka för allt vad i livet Du skänkt
För kärlek och omsorg
vad vackert Du tänkt
Må klockorna ringa till vila

 

 

Säg ej med sorg
att jag är död
Säg i tacksamhet
att jag har levat.

 

 

Tack för allt gott
som Du oss givit
Din rena kärlek till oss envar
Här har så tomt och öde blivit
Ditt goda minne lever kvar

 

 

Tack för Din alltid så
hjälpsamma hand.
Så snar till hjälp,
så ofta den hann.
Tack för de tjänande
stegen Du gick.
Tack för all ömhet
vi såg i Din blick.
Du hade ett hjärta så
innerligt gott.
Vi tacka Dig vill
för allt vad vi fått.
Tack och farväl från oss
Dina kära
Vi vet att vi stodo
Ditt hjärta så nära.

 

 

Tack för vad du givit
Tack för vad du var
Tack för ljusa minnen
som du lämnat kvar
av Karin Boye (1900 - 1941)

 

Tid som har flytt fås ej åter
Minnet är allt jag har kvar
Djupt i mitt hjärta det gråter
Och drömmer om flydda dar

 

 

Till hemmet Du längtat,
nu målet Du nått.

 

 

Till himlen står min längtan
Dit går jag som en brud
I himlen är jag väntad
Av änglarna och Gud.

 

 

Till liv och odödlighet  bjuden
Är människan av Gud genom döden

 

 

Två ögon slutna Två händer knäppta i stilla frid

 

 

Ty Du, blott Du var livet,
när det var som vackrast
och bäst
och mycket blev Dig givet,
men alltid gav Du mest.

 

 

Tyst slocknar en mänsklig hjärna
efter år av glädje och strid
En blomma, en människa, en stjärna
har var sin bestämda tid.

 

 

Tåligt och god har Du levat din tid
Tacksamt vi önskar Dig, vila i frid

 


 

Tänk Er inte honom som
någon
som givit sig av
Hans resa har bara börjat
Vi lever många liv
Och det på jorden är bara
ett
Tänk Er att han vilar från
sorger och tårar
På en plats fylld av värme
och trygghet
Där man inte räknar dagar
eller år

 

Tänk Er hur han önskar
att ni visste
Att inget utom Er sorg
kan dö
Och tänk Er honom
levande i hjärtat
På dem han vidrört
För ingenting han älskat
kan någonsin gå
förlorat
Och han var oändligt
älskad!

 

 

Tänk när en gång är stillad
varje smärta, vart sår är läkt,
var längtan nått sin hamn
När varje tår avtorkas vid
Guds hjärta
Och varje snyftning tystnat i
hans famn

 

 

Vad du lidit ingen känner
ty Du själv Din börda bar
Du var glad bland Dina vänner
fast Du oftast plågad var

 

 

Vad le de åt i sin sista minut
Är det ett bud från vän till vän
Eller är det ett tack
för att allt är slut
Till den som tog lånet igen
Är det minnet av allt
vad de ägt och mist
Eller suset av himlarnas sång
Hav tröst - en liten tid -
Och till sist får Du veta
det själv en gång.

 

 

Vad tjänar det till att gråta
men sorgen känns så svår
Vårt tack, du käre …...
för alla dessa år.

 

Vad är att dö, det är att somna
Från lidandet i smärtans land
Det är att sakta ljuvligt domna
Likt en våg som rullar in mot strand
Det är att över floden ila
Till hemmets famn till ro och vila

 

Var rädd om Dina kära
Du har dem inte jämt
Vår tid för sammanvaro
vi ej med Gud bestämt
Som ljusen sakta brinner
i sina stakar ner,
Så våra år försvinner
Du har dem inte me

 

 

Varför skulle Du så
hastigt ryckas bort.
Vår ålders saga blev
så kort.

 

 

Varje människas liv
är en vävnad så rik
Och den ene den andres
ej ringaste lik
Den skall vävas till slut
den skall klippas en gång
Den skall bäras av oss
i evighet lång.

 

 

Vara samman, skiljas,
fara det är så vårt öde
är bestämt att bli

 

 

Varför skulle Du så
hastigt ryckas bort.
Vår ålders saga blev
så kort.

 

https://birgitmummu.fi/Runous/BonKortit/Osanotto/Talvi.jpg

 

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne

 

 

Vi hann ej säga Dig farväl
ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig
vårt tack
vid evighetens port.

 

 

Vi nu måste sorgen bära
Fastän tom är hemmets vrå
Vad Du gav åt Dina kära
Finns i minnet kvar ändå

 

 

Vi ville så gärna behålla
Dig kvar
men Din stund på jorden
fullbordad var.

 

 

Vi tackar för allt vad
i livet du skänkt.
För kärlek och lycka,
vad vackert Du tänkt.
För allt vad Du gjort
för de dina.

 

 

Vi ödmjukt böjer vårt huvud
För allt utav livet vi fått
När aftonen slutligen nalkas
Vi minns de lyckliga stunderna blott

 

 

Vid sommarvindars
susning Du somnade stilla.
Nu sjukdom och oro ej
mer gör Dig illa.
Skön är vilan som
hembygden ger
Skönt är att veta Du lider ej mer.

 

 

Vida, vida min dröm mig för,
hän mot oändligheten.
Jordens oro ej mig mer stör,
all dess strid är förgäten.

 

 

Vila, vila Du kära i ro
Vänliga skuggor hölja ditt bo
Aftonens stjärna skimrar så blid
Älskade älskade, vila i frid

 

 

Vår ålders saga blev
så kort

 

 

Vänlig, god Du alltid varit
Utan klagan smärtan bar
Ingen vet vad Du har lidit
Nu Du vilan funnit har

 

 

 

Ärlig och strävsam
var Din vandring
Stilla och fridsamt
gick Du bort.

 

 

 

  Dikter som ger tröst    
 

 

Din sorg är större
än att ord kan trösta den.
Därför sätter jag mig här,
alldeles tyst, vid fönstret.
Jag vet att du både vill och
inte vill vara ensam just nu.
Det är därför jag inte rör dig,
inte håller om dig,
utan bara finns här just nu,
till dess du själv ger
mig ett tecken
av Caroline Krook

 

Min ängel
Går du med mig än, min kära,
Fast jag inte längre ser dig?
Är du kvar här på jorden,
Så som du är kvar i mitt hjärta?

Jag ligger kvar och grubblar,
Det är ödsligt tyst runt om mig.
Tårar bryter ut och faller,
I tanken på dig.

En ängel som här glömdes kvar,
Har nu fått sina vingar.
Vart flyger du nu, min ängel?
Vart flyger du nu?

Flyger du genom himlaporten, säg?
Eller till världens ände?
Flyger du bredvid mig?
Eller är jag ensam nu?

Var du nu än är, min vän.
Vart än vägen för dig.
Lova att du väntar där,
Tills jag möter dig.

Jag hoppas du är lycklig nu.
Så som jag var med dig.
Och smärtan du har lidit,
Hoppas jag är glömd.

Sväva fritt, min kära.
Du är fri nu.
Och tills vi åter möts,
Farväl, min ängel.
av Erik Jacobsson

Gråt inte för att jag är död
Jag finns inom dig alltid
Du hör min röst, den finns i dig
Du kan höra den när du vill
Du har mitt ansikte,
min kropp finns i dig
Du kan ta fram den när du vill
Allt som finns kvar av mig
finns inom dig
Så är vi alltid tillsammans

   

När dagen är tung
och livet känns kallt
är det svårt att se
en mening med allt.

Så ensamt det är
att bära en sorg.
Men bördan kan lätta
med andras försorg.

För tankar kan värma
och ord göra gott.
En blick kan berätta
att någon förstått?.

Så känn att du har
Det stöd här i mig
För det ska du veta
- jag tänker på dig!
av Siv Andersson

Tänk Er inte honom som
någon
som givit sig av
Hans resa har bara börjat
Vi lever många liv
Och det på jorden är bara
ett
Tänk Er att han vilar från
sorger och tårar
På en plats fylld av värme
och trygghet
Där man inte räknar dagar
eller år

 

Tänk Er hur han önskar
att ni visste
Att inget utom Er sorg
kan dö
Och tänk Er honom
levande i hjärtat
På dem han vidrört
För ingenting han älskat
kan någonsin gå
förlorat
Och han var oändligt
älskad!

Vårt barndomshem låg så
högt å så soligt
Jag minns det än som det
var en gång
Vi var en stor barnaskara
men det var bara roligt
för i vårt hem fanns det
glädje å sång
Men det bästa av allt var
att solen alltid sken
å små fåglar som sjöng på
sin gren

av Karin Myrén

       
       
 
Se också  
Andliga texter 
Begravningsdikter - verser till mamma och maka
Begravningsdikter - verser till pappa och make
Begravningsdikter - verser till käraste
 

  Hälsningstexter till sista avskedet

   
(namn) Djupt saknad av

En sista hälsning till (namn)

En varm hälsning till (namn)

Ett sista farväl till (namn)

Ett sista tack till (namn)

Ett ömt farväl till (namn)

(namn) hedras med vördnad

(namn) I kärt minne bevarad

(namn) I ljust minne bevarad

(namn) I kärleksfullt minne

(namn) I tacksamt minne bevarad

I våra hjärtan bevaras (namn)
med tacksamhet och saknad

(namn) Innerligt saknad

Tack (namn) för all kärlek och omtanke

(namn) Tack för all uppoffring och kärlek

(namn) Tack för god gemenskap

(namn) Tack för god vänskap

Tack kära (namn) med saknad

Tack och farväl till (namn)

Tack för trogen insats under många år

Till (namn) för långvarig och trogen tjänst

Till (namn) med saknad

Till (namn) med tacksamhet och saknad

Till vår kära (namn)

Vi hyllar minnet av (namn)

   

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIER
Animerade bilder
Dikter:
Andligatexter
Barndikter
Begravningsdikter
Verser till mamma
Verser till pappa
Verser till älskling
Bröllopsdikter
Dopdikter
Farsdagsdikter
Födelsedagsdikter
Juldikter
Konfirmation dikter
Krya på dig dikter
Kvinnodagen dikter
Kärleksdikter
Midsommardikter
Minnesverser
Morsdagsdikter
Namnsdagsdikter
Nyårsdikter
Påskdikter
Sankta Lucia vers
Skyddsängel dikter
Sommardikter
Studentdikter
Tack texter
Vänskapsdikter
e-kort:
Alla Hjärtans Dag kort
Barn grattiskort
Bröllopskort
Farsdagskort
Födelsedagskort
50 år födelsedags kort
60 år födelsedag kort
Försenade grattis
Första Maj kort
Grattiskort - blomma
Grattiskort - skålar
Grattiskort till golfaren
Humorkort
Inbjudningskort
Julkort
Kvinnodags kort
Midsommarkort
Morsdagskort
Namnsdagskort
Nyårskort
Påskkort
Sommarkort
Studentvykort
Tackkort
Vän - kompis kort

e-mail & facebook-

kort:

Bröllop
Födelsedag
Första Maj
Grattiskort - blomma
Grattiskort - skålar
Julkort
Konfirmation
Krya på dig kort
Midsommar
Namnsdag
Nyårskort
Påsk
Student
Tackkort
mobilkort
Alla hjärtans dag kort
Födelsedag
Första Maj
Kvinnodagen
Midsommar
Påskkort
Skolan
Studentkort
Utsrkivbara kort:
Alla hjärtans dag kort
Begravningsbukett kort
Blomsterkransar
Brev till Jultomten
Bröllop
Dop grattiskort
För barn
För brudparet
Födelsedagen
Inbjudning barnkalas
Inbjudan födelsedag
Inbjud. dop - namngivning
Inbjudan konfirmationsfest
Inbjudningskort
Julkort
Kondoleans
Konfirmation grattiskort
Krya på dig kort
Midsommarkort
För mamma
För pappa
För Studenten
Nyårskort
Sommarkort
Student inbjudningskort 
Tackkort

 

 

Skyddsängel dikter

 
 
 

 

Utskrivbara kort

till olika situationer

birgitmamma

 

 
 

 

Begravninginbjudning

 

 
 
 

 

Kondoleanskort

Skicka varma beklagande

birgitmamma

 

 
 

 

Begravningsbukett kort

Vackra skriftliga kort till begravningsbukett.

birgitmamma

 

 
 

 

Utskrivbara kransar

Utskrivbara blomkransar

birgitmamma

 

 

 

 

 

 

Populär

Grattis på födelsedagen

Födelsedagskort

Dikter till barn

Kärleksdikter

Dikter till kvinna

Bröllopsdikter

Dopdikter

Dikter till mamma

Dikter till vän

Inbjudningskort

Minnesverser

Påskdikter
Påskkort
Animerade påskkort

 

 

 
 

Taggar: Minnesverser vid dödsfall, minnesvers dödannons, minnesverser till dödsannonser, minnesverser vid begravningen, sorge vers, minnesverser till begravningen och minneshälsningar, och minnesord till begravningsannonser, dödsannonser, begravningsprogram, begravningsbukett, blomkrans, tackkort, nekrolog, minnesvers till sorg, vackra verser och rim till begravningen, dikt om sorg, dikt om döden, dikter sorg död, deltar i sorgen, muistovärssy ruotsiksi, suruvärssy ruotsin kielellä