Begravningsdikter till sorg, några förslag till sista hälsning, 

vackra verser och rim till begravningen

 

 Hälsningstexter till sista avskedet

Dikter som ger tröst

 

 

 

     

Plötsligt var lyckan
förvandlad av ödet.
Allt blev så dystert,
så mörkt och kallt.
Borta är glädjen,
kärleken, stödet.
Ty Du var vår trygghet,
vår tröst, vårt allt.

 

 

På den andra sidan stranden
ska jag möta dig en gång,
ömt du räcker mig då handen-
luften fylls av fågelsång.
då ska vi tillsammans vandra,
aldrig, aldrig skiljas mer,
vi ska jämt få ha varandra
lyckan den emot oss ler.

 

 

Precis som vinden i träden.
alltid finnas där för att
smeka min kind.
Alltid låta oss minnas dig
som du var fri som en vind.

 

 

Ro vi unna Ditt hjärta
när Du vilar fri från smärta.

 

 

Salig när stunden kommer,            
vara beredd att gå.                         
Salig att vara redo                             
att för Guds åsyn stå.

 

 

Skön är friden
vilan i Din tysta grav
Du har fyllt Ditt värv i tiden
Ödmjukt tack för allt Du gav.

 

 

Slumra gott Du kära
Har tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
ditt minne ljust och stort

 

 

 

Slumra så tyst från sol och vår
Slumra så stilla från smärtans tår
Ljuv är vilan i ljus och frid
Fjärran borta från livets strid

 

 

Snart kyrkans klockor
mana oss,
att lämna Dig i frid
Vi viska alla, tack
för allt
vi mötas om en tid.

 

 

Snart sol går ner för sista gång
För mig, och tystnad är min sång,
Men då hos Gud mig återstår
Ett evigt jubelår.

 

 

Solen har dalat,
dagen är slut
Stilla är klappande hjärtat
Skönt är att vila från lidandet ut
Somna från allt som har smärtat

 

 

Som doften av rosor
en sommardag
Det står lilla Mor
kring ditt minne
Och bilden av Dig
är en stjärna så klar
Som tändes och ler
i vårt sinne
Du lämnade livet,
vi stannade kvar
Men djupt i vårt hjärta
Du bor

 

 

Som ljusen sakta brinna
i sina stakar ner
Så slutar våra dagar
Vi har dem icke mer

 

 

Sov i ro, Du lilla Mor
från all livets smärta
Tack för all Din
omsorg stor
ömma modershjärta
Sov i ro, från oro all
uti tysta griften
Djupt ditt minne
leva skall
under livets skiften

 

 

Sov till vindarnas smekande sång
Sov under grönskans mjuka fång
Sov ifrån sorgen, oro och strid
Sov i underbar frid.

 

 

Stilla kom döden
kom som en vän
Tog Dig i handen
och förde Dig hem.

 

 

Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat
Men Ditt ljusa minne står kvar

 

 

Stundom vi segla i lugnet så stilla.
Stundom vi segla för halv bidevind.
Och stundom när stormar hantera oss illa.
Då önskar vi alla i hamn få gå in.

 

 

Stå ej och sörj vid min grav.
Jag är ej död.Jag gav mig av.
som du lämnat kvar.

 

 

Så enkelt
Allt som händer,
är bara att oljan
i lampan tar slut,
att ett blomblad faller
och att ett liv går ut

 

 

Så liten plats en människa
tar på jorden,
mindre än ett träd i skogen.
Så stort tomrum hon lämnar efter sig.
En hel värld kan inte fylla det.

 

 

Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem.

 

 

Så stilla, så sakta
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Stilla kom döden,
den kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde Dig hem.

 

 

Så vila i frid ty dagen är slut
Ditt redbara hjärta har somnat
Din livsgärning lever,
den sinar ej ut
fast handen i döden har domnat
Vi tacka för allt vad i livet Du skänkt
För kärlek och omsorg
vad vackert Du tänkt
Må klockorna ringa till vila

 

 

Säg ej med sorg
att jag är död
Säg i tacksamhet
att jag har levat.

 

 

Tack för allt gott
som Du oss givit
Din rena kärlek till oss envar
Här har så tomt och öde blivit
Ditt goda minne lever kvar

 

 

Tack för Din alltid så
hjälpsamma hand.
Så snar till hjälp,
så ofta den hann.
Tack för de tjänande
stegen Du gick.
Tack för all ömhet
vi såg i Din blick.
Du hade ett hjärta så
innerligt gott.
Vi tacka Dig vill
för allt vad vi fått.
Tack och farväl från oss
Dina kära
Vi vet att vi stodo
Ditt hjärta så nära.

 

 

Tack för vad du givit
Tack för vad du var
Tack för ljusa minnen
som du lämnat kvar
av Karin Boye (1900 - 1941)

 

Tid som har flytt fås ej åter
Minnet är allt jag har kvar
Djupt i mitt hjärta det gråter
Och drömmer om flydda dar

 

 

Till himlen står min längtan
Dit går jag som en brud
I himlen är jag väntad
Av änglarna och Gud.

 

 

Till liv och odödlighet  bjuden
Är människan av Gud genom döden

 

 

Två ögon slutna

Två händer knäppta i stilla frid

 

 

Ty Du, blott Du var livet,
när det var som vackrast
och bäst
och mycket blev Dig givet,
men alltid gav Du mest.

 

 

Tyst slocknar en mänsklig hjärna
efter år av glädje och strid
En blomma, en människa, en stjärna
har var sin bestämda tid.

 

 

Tåligt och god har Du levat din tid
Tacksamt vi önskar Dig, vila i frid

 


 

Är det sant att Du är borta
Är det sant att Du är död
Du som ville oss det bästa
Du som var vårt kära stöd

 

 

Ärlig och strävsam
var Din vandring
Stilla och fridsamt
gick Du bort.

 

 

Vi nu måste sorgen bära
Fastän tom är hemmets vrå
Vad Du gav åt Dina kära
Finns i minnet kvar ändå

 

 

Vi ville så gärna behålla
Dig kvar
men Din stund på jorden
fullbordad var.

 

 

 

Vår ålders saga blev
så kort

 

 

Vänlig, god Du alltid varit
Utan klagan smärtan bar
Ingen vet vad Du har lidit
Nu Du vilan funnit har

 

 

Vårt hem är bortom graven
i ljusets sköna värld och livet

 

 

 

 

Med fyllda segel i solnedgången
min farkost glider till fjärran land
Där väntar viken, där tonar sången
där somnar vågen, vid vänlig strand.

 


Minnet lever det kan ej jordas
Det kan ej gömmas bland stoft och grus
Nej, det skall leva i fågelsången
I blomsterdoft och i vindens sus.

 

 

Minnen som rör vid vårt hjärta går aldrig förlorade

 

 

Minnenas skira regnbåge
är vår levnadsbro till DigMinnet skall vårda
vad livet ägde
Saknaden visa vad
döden tog


 

Minnet vår glädje
Återseendet vårt hopp

 

 

Minuter, timmar och dagar
blir till år
Men tomheten och saknaden
består.

 

 

Många blev åren
Du vandrade här.
Så trogen så verksam i tiden.
Nu mättad av ålder förunnat Dig är
Få njuta av den eviga friden.

 

 

Mötas och skiljas
är livets gång
Skiljas och mötas
är hoppets sång

 

 

Nu ibland de helga släkten
vilka ren nått fridens hamn.
Skall och jag i vita dräkten
prisa Gud och Lammets namn.

 

 

Nu kallar klockorna
Nu når mig rösten
Nu bådas flyttning till en annan värld.
Så kort var sommaren så tidig hösten.
Låt mig stå reda för sista färd.

 

 

Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans.
Någonstans inom oss
kan vår kärlek aldrig fly.
Någonstans
o någonstans

 

Njut den ro Dig graven skänker
världen har Du sagt farväl
Vad den sedan om mig tänker
stör ej friden i Din själ.

 

 

När dagen synes oss som bäst
Kom döden som vår gäst
Hämtar det som kärast var
Lämnar bara tomhet kvar

 

 

När du vaknar i morgonens vila,
är jag tysta fåglar som ila
i cirklande flykt över vatten.
Jag är milda stjärnor om natten.

 

När kallelsen ljöd,
vem kunde Dig hindra på färden.

 

 

När våren sig kläder
i ljuvaste grönt,
vi tyst Dig i graven gömma.
Så hastigt Du från
oss rycktes bort.
Från livet till döden
är steget så kort.

 

 

O, djupa sorg -
att skiljas från varann!
Det är en sorg,
som ej tår lindra kan.

 

 

O rymd, låt din klarhet
begjuta
Förvissningens ord
att livet aldrig skall sluta
i stoft och jord.

 

 

Om än världen rämnar,
Herrens nåd står kvar.
Trygg är den som lämnar
sig i hans förvar.

 

 

 

Och sen skall komma
mycket klara dagar,
då vi skall se och
dröjande förstå

 

 

Tänk Er inte honom som
någon
som givit sig av
Hans resa har bara börjat
Vi lever många liv
Och det på jorden är bara
ett
Tänk Er att han vilar från
sorger och tårar
På en plats fylld av värme
och trygghet
Där man inte räknar dagar
eller år

 

Tänk Er hur han önskar
att ni visste
Att inget utom Er sorg
kan dö
Och tänk Er honom
levande i hjärtat
På dem han vidrört
För ingenting han älskat
kan någonsin gå
förlorat
Och han var oändligt
älskad!

 

 

Av jord är du kommen
och till jord ska du åter bli.

 

 

Allt som föds ska okså dö.

 

 

Tänk när en gång är stillad
varje smärta, vart sår är läkt,
var längtan nått sin hamn
När varje tår avtorkas vid
Guds hjärta
Och varje snyftning tystnat i
hans famn

 

 

Vad du lidit ingen känner
ty Du själv Din börda bar
Du var glad bland Dina vänner
fast Du oftast plågad var

 

 

Vad le de åt i sin sista minut
Är det ett bud från vän till vän
Eller är det ett tack
för att allt är slut
Till den som tog lånet igen
Är det minnet av allt
vad de ägt och mist
Eller suset av himlarnas sång
Hav tröst - en liten tid -
Och till sist får Du veta
det själv en gång.

 

 

Vad tjänar det till att gråta
men sorgen känns så svår
Vårt tack, du käre …...
för alla dessa år.

 

Vad är att dö, det är att somna
Från lidandet i smärtans land
Det är att sakta ljuvligt domna
Likt en våg som rullar in mot strand
Det är att över floden ila
Till hemmets famn till ro och vila

 

Var rädd om Dina kära
Du har dem inte jämt
Vår tid för sammanvaro
vi ej med Gud bestämt
Som ljusen sakta brinner
i sina stakar ner,
Så våra år försvinner
Du har dem inte me

 

 

Varför skulle Du så
hastigt ryckas bort.
Vår ålders saga blev
så kort.

 

 

Varje människas liv
är en vävnad så rik
Och den ene den andres
ej ringaste lik
Den skall vävas till slut
den skall klippas en gång
Den skall bäras av oss
i evighet lång.

 

 

Vara samman, skiljas,
fara det är så vårt öde
är bestämt att bli

 

 

Varför skulle Du så
hastigt ryckas bort.
Vår ålders saga blev
så kort.

 

 

Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne

 

 

Vi hann ej säga Dig farväl
ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig
vårt tack
vid evighetens port.

 

 

 

Vi tackar för allt vad
i livet du skänkt.
För kärlek och lycka,
vad vackert Du tänkt.
För allt vad Du gjort
för de dina.

 

 

Vi ödmjukt böjer vårt huvud
För allt utav livet vi fått
När aftonen slutligen nalkas
Vi minns de lyckliga stunderna blott

 

 

Vid sommarvindars
susning Du somnade stilla.
Nu sjukdom och oro ej
mer gör Dig illa.
Skön är vilan som
hembygden ger
Skönt är att veta Du lider ej mer.

 

 

Vida, vida min dröm mig för,
hän mot oändligheten.
Jordens oro ej mig mer stör,
all dess strid är förgäten.

 

 

Vila, vila Du kära i ro
Vänliga skuggor hölja ditt bo
Aftonens stjärna skimrar så blid
Älskade älskade, vila i frid

 

 

Våg, du som bär mig,
högt emot viddernas ljus.
Makt som begär mig tag
mig som ton i ditt sus.
Hjärtat som dignat somnar
till sist i den famn.
Evigt välsignat varit i
kärlek ditt namn.

 

 

Vårt liv likt en aftonrodnad så fort,  
ack så fort brunnit ned.                    
Men jag vet om en underbar morgon,
vars sol aldrig mer skall gå ner.

 

 

 => sidan 2

 

 

  Dikter som ger tröst    
 

 

Min ängel
Går du med mig än, min kära,
Fast jag inte längre ser dig?
Är du kvar här på jorden,
Så som du är kvar i mitt hjärta?

Jag ligger kvar och grubblar,
Det är ödsligt tyst runt om mig.
Tårar bryter ut och faller,
I tanken på dig.

En ängel som här glömdes kvar,
Har nu fått sina vingar.
Vart flyger du nu, min ängel?
Vart flyger du nu?

Flyger du genom himlaporten, säg?
Eller till världens ände?
Flyger du bredvid mig?
Eller är jag ensam nu?

Var du nu än är, min vän.
Vart än vägen för dig.
Lova att du väntar där,
Tills jag möter dig.

Jag hoppas du är lycklig nu.
Så som jag var med dig.
Och smärtan du har lidit,
Hoppas jag är glömd.

Sväva fritt, min kära.
Du är fri nu.
Och tills vi åter möts,
Farväl, min ängel.

 

=> sidan 2

 

 

Tänk Er inte honom som
någon
som givit sig av
Hans resa har bara börjat
Vi lever många liv
Och det på jorden är bara
ett
Tänk Er att han vilar från
sorger och tårar
På en plats fylld av värme
och trygghet
Där man inte räknar dagar
eller år

 

Tänk Er hur han önskar
att ni visste
Att inget utom Er sorg
kan dö
Och tänk Er honom
levande i hjärtat
På dem han vidrört
För ingenting han älskat
kan någonsin gå
förlorat
Och han var oändligt
älskad!

 

Gråt inte för att jag är död
Jag finns inom dig alltid
Du hör min röst, den finns i dig
Du kan höra den när du vill
Du har mitt ansikte,
min kropp finns i dig
Du kan ta fram den när du vill
Allt som finns kvar av mig
finns inom dig
Så är vi alltid tillsammans

 

       
 
 
       
 
Se också
Andliga texter 
Begravningsdikter -  och maka
Begravningsdikter - verser till pappa och make
Begravningsdikter - verser till käraste
 
 

 Hälsningstexter till sista avskedet

 

   
(namn) Djupt saknad av

En sista hälsning till (namn)

En varm hälsning till (namn)

Ett sista farväl till (namn)

Ett sista tack till (namn)

Ett ömt farväl till (namn)

(namn) hedras med vördnad

(namn) I kärt minne bevarad

(namn) I ljust minne bevarad

(namn) I kärleksfullt minne

(namn) I tacksamt minne bevarad

I våra hjärtan bevaras (namn)
med tacksamhet och saknad

(namn) Innerligt saknad

Tack (namn) för all kärlek och omtanke

(namn) Tack för all uppoffring och kärlek

(namn) Tack för god gemenskap

(namn) Tack för god vänskap

Tack kära (namn) med saknad

Tack och farväl till (namn)

Tack för trogen insats under många år

Till (namn) för långvarig och trogen tjänst

Till (namn) med saknad

Till (namn) med tacksamhet och saknad

Till vår kära (namn)

Vi hyllar minnet av (namn)

   

Andliga texter

 
 

 

 

 

 

KATEGORIER
Animerade bilder
Dikter:
Andligatexter
Barndikter
Begravningsdikter
Verser till pappa
Verser till älskling
Bröllopsdikter
Dopdikter
Farsdagsdikter
Födelsedagsdikter
Juldikter
Konfirmation dikter
Krya på dig dikter
Kvinnodagen dikter
Kärleksdikter
Midsommardikter
Minnesverser
Morsdagsdikter
Namnsdagsdikter
Nyårsdikter
Påskdikter
Sankta Lucia vers
Skyddsängel dikter
Sommardikter
Studentdikter
Tack texter
Vänskapsdikter
e-kort:
Alla Hjärtans Dag kort
Barn grattiskort
Bröllopskort
Farsdagskort
Födelsedagskort
50 år födelsedags kort
60 år födelsedag kort
Försenade grattis
Första Maj kort
Grattiskort - blomma
Grattiskort - skålar
Grattiskort till golfaren
Humorkort
Inbjudningskort
Julkort
Kvinnodags kort
Midsommarkort
Morsdagskort
Namnsdagskort
Nyårskort
Påskkort
Sommarkort
Studentvykort
Tackkort
Vän - kompis kort

e-mail & facebook-

kort:

Bröllop
Födelsedag
Första Maj
Grattiskort - blomma
Grattiskort - skålar
Julkort
Konfirmation
Krya på dig kort
Midsommar
Namnsdag
Nyårskort
Påsk
Student
Tackkort
mobilkort
Alla hjärtans dag kort
Födelsedag
Första Maj
Kvinnodagen
Midsommar
Påskkort
Skolan
Studentkort
Utsrkivbara kort:
Alla hjärtans dag kort
Begravningsbukett kort
Blomsterkransar
Brev till Jultomten
Bröllop
Dop grattiskort
För barn
För brudparet
Födelsedagen
Inbjudning barnkalas
Inbjudan födelsedag
Inbjud. dop - namngivning
Inbjudan konfirmationsfest
Inbjudningskort
Julkort
Kondoleans
Konfirmation grattiskort
Krya på dig kort
Midsommarkort
För mamma
För pappa
För Studenten
Nyårskort
Sommarkort
Student inbjudningskort 
Tackkort

 

 
 
 

Skyddsängel dikter

 
 
 
 

 

Utskrivbara kort

till olika situationer

birgitmamma

 

 
 
 

 

Inbjudningskort

Skicka gratis kul animerade inbjudnings e-kort eller utskrivbar inbjudningskort

birgitmamma

 

 
 
 

Begravninginbjudning

 
 

 

Kondoleanskort

Skicka varma beklagande

birgitmamma

 

 
 
 

 

Begravningsbukett kort

Vackra skriftliga kort till begravningsbukett.

birgitmamma

 

 
 
 

 

 

 

SÖKORDEN: Begravningsdikter och minnesverser. Dikter som ger tröst. Begravningsdikt och verser till begravningen, begravningsverser till begravningsannonser, dödsannonser, begravningsprogram, till begravningsbukett, blomkrans. Hälsningstexter till sista avskedet, begravningsdikter till sorg, vackra verser och rim till begravningen, minnesverser vid dödsfall, textförslag till begravningsannonser, minnesverser till dödsannonser, minnesverser vid begravningen, minnesverser för begravningen och minnesord, dikt om sorg, dikt om döden, dikter sorg död, deltar i sorgen, sorge vers, minnesord, själslig texter, religiösä texter, spirituella dikter, muistovärssy ruotsiksi, suruvärssy ruotsin kielellä